Muzeum Jantarové stezky a Hedvábné cesty

Muzea a atrakce

Je první a jediné muzeum v Evropě programově zaměřené na prezentaci legendárních dálkových obchodních cest – Jantarové stezky a Hedvábné cesty.

Nabízí procházku dějinami Starého světa - vede podél dálkových obchodních cest od Středomoří po Čínu, od Skandinávie po Indický oceán a trvá téměř 3000 let.

Nachází se v autentickém prostoru věže Slezskoostravského hradu, jediné dochované světské gotické stavby v Ostravě.

Prostřednictvím dálkové obchodní trasy jménem Jantarové stezka klade Ostravu a četná místa v Moravskoslezském kraji do přímé souvislosti se základními kategoriemi evropských dějin. A jelikož Jantarová stezka není nic jiného než severozápadní „appendix“ Hedvábné cesty, hovoříme na Slezskoostravském hradě i o dějinách světových.

Vystavuje mnoho výjimečných, dosud neznámých a jinde nevystavených artefaktů z české soukromé sbírky, která dlouhodobě vzniká s cílem rekonstruovat podobu hmotné kultury na dálkových cestách ve starověku a středověku. Sbírka, která by jinak zůstala neznámá a veřejnosti nepřístupná, bude v podobě tematicky ucelených stálých expozic v následujících letech na Slezskoostravském hradě postupně celá vystavena.

V expozici jsou veřejnosti představeny původní a originální rekonstrukční kresby, atraktivní hmotové modely a počítačové animace.

Stálá expozice muzea je rozdělena do těchto tematických celků:

1. Ostrava na Jantarové stezce v době římské a ve středověku
2. Křižovatky dálkových cest I – Aquileia
3. Slezskoostravský hrad – historie a stavební vývoj
4. Počátky Hedvábné cesty (klasické Řecko, Skythové, starověká Čína)
5. Křižovatky dálkových cest II – Pontská Olbia
6. Hedvábná cesta (Římská říše a její provincie, bojovní Sarmaté, památky starověkého Středního východu, Vikingové, kočovníci eurasijských stepí, Velká čínská zeď ad.)
7. Křižovatky dálkových cest III – Konstantinopol

Pro skupiny nad 15 osob je možné domluvit komentovanou prohlídku (i mimo otevírací hodiny) na tel. č. 734 679 265.

Aktuální informace na stránkách hradu

Jak se k nám dostanete:

MHD
zastávka U Hradu – TRAM 4
zastávka Důl Zárubek – TRAM 12
zastávka Slezská Ostrava kostel – BUS 38, TROL 101, 107
Hrad je vzdálen do 10 minut pěšky také od frekventovanějších zastávek v centru města (Elektra, Karolina, Most Miloše Sýkory a podobně)

Autem
Parkoviště s omezenou kapacitou (cca 40 míst) se nachází přímo u hradu. V případě zaplnění využijte placeného parkoviště v areálu Černé louky.

Na kole
Hrad se nachází na křižovatce cyklotras E, J a O, vedoucí z Beskyd, Hlučínska nebo Karvinska. Přímo u hradu naleznete stojany na kola a také stanici sdílených kol společností Nextbike a Rekola.

GALERIE

Muzeum Jantarové stezky a Hedvábné cestyMuzeum Jantarové stezky a Hedvábné cestyMuzeum Jantarové stezky a Hedvábné cestyMuzeum Jantarové stezky a Hedvábné cestyMuzeum Jantarové stezky a Hedvábné cestyMuzeum Jantarové stezky a Hedvábné cestyMuzeum Jantarové stezky a Hedvábné cestyMuzeum Jantarové stezky a Hedvábné cestyMuzeum Jantarové stezky a Hedvábné cestyMuzeum Jantarové stezky a Hedvábné cestyMuzeum Jantarové stezky a Hedvábné cestyMuzeum Jantarové stezky a Hedvábné cestyMuzeum Jantarové stezky a Hedvábné cestyMuzeum Jantarové stezky a Hedvábné cestyMuzeum Jantarové stezky a Hedvábné cestyMuzeum Jantarové stezky a Hedvábné cestyMuzeum Jantarové stezky a Hedvábné cestyMuzeum Jantarové stezky a Hedvábné cestyMuzeum Jantarové stezky a Hedvábné cesty

ADRESA

Muzeum Jantarové stezky a Hedvábné cesty

Hradní 1
Slezská Ostrava
70200


Mobil: 734 679 265


Visit Ostrava