Ostravské muzeum

Muzea a atrakce

Ostravské městské muzeum vzniklo v roce 1924 spojením tří muzeí, která tehdy ve městě byla. V roce 1931 se sídlem muzea stala Stará radnice a roku 1948 bylo městské muzeum sloučeno s muzeem průmyslovým.
Sbírkové fondy v současné době čítají kolem 300 000 inventárních čísel, předmětů značné historické hodnoty. Nejrozsáhlejší část tvoří společenskovědné sbírky, a sice prehistorické archeologické, historické a uměleckohistorické, národopisné a hudebně historické. Přírodní vědy zastupují sbírky entomologické, geologické, botanické a zoologické. Samostatnou část tvoří bohatá knihovna se starými tisky a fotoarchív s fotografiemi a pohlednicemi staré Ostravy. K nejoblíbenějším exponátům patří unikátní interiérový Maškův orloj a 200 let starý orchestrion.

Pro držitele OSTRAVACARD!!! zde platí sleva 20 Kč ze vstupného pro dospělé a seniory a 10 Kč ze vstupného pro děti.

GALERIE

Ostravské muzeumOstravské muzeumOstravské muzeumOstravské muzeumOstravské muzeumOstravské muzeum

ADRESA

Ostravské muzeum

Masarykovo náměstí 1
Moravská Ostrava a Přívoz
70200


Tel.: +420 596 123 760
Tel.: +420 597 578 450


www.ostrmuz.cz   

Visit Ostrava